Make your own free website on Tripod.com

東方日報

楊千嬅個唱加場恐難如願

楊千嬅前晚與森美及阮小儀一同出席「森美小儀歌劇團」之《實掂電影——放工前》的首播會,而葉佩雯(Grace)、Eric Kwok 、何韻詩及李惠敏則齊齊擔任評審員,Grace Eric 更以情侶姿態到場,十分溫馨。千嬅於劇中飾演一位工作過勞而死的女文員,而森美更被男同事拍下體,意識十分大膽 。

千嬅坦言是次乃義務性質,她說:「今次森美一開聲我就即刻應承,因為我覺得幾好玩,睇番都笑到停唔到!」至於八月舉行的演唱會,千嬅透露會有很多高難度動作,而且亦很想加場,但擔心場館檔期未必能如心願。

此外,GraceEric不避嫌於劇中飾演情侶,似乎對公開戀情的態度已進入白熱化階段,Grace坦言:「朋友一齊,我份人不嬲都幾愉快,感情都係。」但Grace對結婚則覺遙不可及,更說:「廿二歲咋,有排啦,學增值自己先啦!」而Eric被問到公開戀情一事則說:「要問番Grace。( 咁係咪公開戀情? )唔知呀,不嬲唔做呢!」

back